Magnus Krook   Paintings and prints

O, hav, hav, hur stark den dryck du bräddar!

(Karin Boye "Till Havet" ur Gömda Land, 1924)


Färger och motiv är tagna från perioden 1850 -1920, den sista stora eran för handelsfaryg under segel. Jag intresserar mig särskilt för den nordiska sjöfarten, med skepp från bland andra Gustav Erikssons rederi på Åland och och svenska flottans övningsfartyg. 


Väl mött att besöka mitt galleri!

                  Magnus Krook © All Rights Reserved