Magnus Krook Marine Artist

Segelfartyget Beatrice

 

 

Privata beställningsuppdrag, ofta på skeppsmotiv, är en viktig del av min konstnärsverksamhet. Fotografiet till vänster visar en oljemålning under arbete föreställande den fyrmastade barken Beatrice. Segelfartyget Beatrice tjänade som lastförande utbildningsskepp för unga gossar som ville gå till sjöss och försöka göra karriär där. För att komma in på navigationsskola behövdes en hel del sjöpraktik, varav minst ett år från segelfartyg.

 

Åren 1925-1926 företog barken Beatrice en seglats från Sundsvall via Göteborg till Melbourne i Australien, dit den kom 94 dagar efter avresan från Göteborg. Efter lossning tog man in en last av vete och andra jordbruksprodukter. På vägen tillbaks från Australien rundade skeppet Kap Horn den 9 maj 1926 och passerade Falklands-öarna ett par dagar senare den 11 maj. Hela resan från Sundsvall till Australien och tillbaks till Göteborg tog 18 månader. Några rader ur en dagbok av Anders Thore, elev på resan till Australien 1927:

 

"Artonde juli Vakten går till väders för att beslå storseglet och klarar sedan upp på däck. Det blåser nu kuling och hon slingrar våldsamt i den grova sjön, men hon följer annars sjöarna utmärkt och tar inget vidare vatten över. Är rätt så kyligt och kallt på natten."

 

"Nittonde juli Blåser lika friskt fram till 3-tiden. Hon sätter ner stäven i sjöarna så att det fräser och yr skum ut åt sidorna. Smitterberg och jag har bänslat ett nytt block uppe i bramsalningen, det som kryss- stängfallet skär igenom. Är inte roligt att ligga i riggen i sådan här rullning."

 

"Tjugotredje juli Vid vaktskiftet 7 eftermiddag togs storseglet. Först giga och gårda och sedan upp och beslå, var vakt på sin nocke. [....] Då seglet är torrt, går det an, men då det som den här gången är dyvått, kan man hålla sig för skratt".

 

 

 

 

SNABBA KLIPPERSKEPP, STOLTA BARKAR

Bland de fartyg som jag har porträtterat finns Viking och Lawhill, som är fyrmastade barkar, segel-fartyget Ostindiefararen Götheborg; Breant, ett maskindrivet lastfartyg samt Glory of the Seas och Flying Cloud, som båda var klipperskepp.

 

Klipperskepp är råriggade segel-fartyg med smalt skrov och stor segelyta, byggda i mitten av 1800-talet. Klipperskeppen var de allra snabbaste fartygen under sin era med toppfarter på över 20 knop. De byggdes för passagerarfart och för tehandeln från Kina och Ostasien hem till Europa. De senare resorna utvecklades ofta till hastighets-tävlingar mellan rederierna eftersom säsongens första telast betingade det högsta priset.

 

http://www.alltomhistoria.se/artiklar/den-stora-tekapplopningen-1872/

 

Ostindiefararen Götheborg är idag världens största seglande träskepp, återuppbyggd efter det fartyg som förliste utanför Göteborgs Hamn i september 1745.

 

 

Viking är en världens sista bevarade fyrmastbarkar. Vikings Vänförening har ambitionen att i vissa delar återföra skeppet till det skick hon hade runt 1910.

 

 

Magnus Krook © All Rights Reserved